Utdanning i indisk filosofi

Modul 2: Advaita Vedanta

Denne utdanningen er for deg som deg som ønsker en dybdeforståelse av den indiske filosofiske tradisjonen som kalles Advaita Vedanta. Undervisningen tar utgangspunkt i teksten Bhagavad Gita.

Utdanning og påmelding:
Jeg ønsker mer informasjon om dato, pris med mer

Bhagavad Gita (ca 200 f.Kr.) er en filosofisk klassiker utformet som et poetisk verk. Teksten er sentral i indisk tenkningstradisjon, den har blitt tolket på mange ulike måter og anses derfor som en viktig tekst innenfor forskjellige filosofiske og religiøse retninger i indisk tenkning.

På denne utdanningen leser vi Bhagavad Gita med med kommentarene til Adi Shankara (7-800 AD), som er den mest kjente filosofen i Advaita Vedanta-tradisjonen. Vi studerer denne filosofiske skolens forståelse av metafysikk (virkelighetens natur), sinnets funksjon (psykologi), etikk, og hvordan filosofien beskriver at den er ment å praktiseres. Sentrale tema er dharma (rettferdighet, etikk), yoga (veier til frigjøring) og forståelsen av Brahman (den absolutte virkelighet), atman (selvet) og maya (illusjon, fremtoning). Undervisningen vil fokusere på den filosofiske skolen Advaita Vedanta sin tolkning av Bhagavad Gita. Samtidig vil vi utforske teksten gjennom sammenligning med enkelte øvrige indiske filosofiske skoler og med Vestens filosofi.

I undervisningen blir det lagt opp til et inkluderende læringsmiljø som egner seg til både å utvikle teoretiske kunnskaper og å styrke evnen til refleksjon om filosofiens bruk i praksis. Kursmodulen er samlingsbasert med seks samlinger. Samlingene består av forelesninger, spørsmål-og-svar-sekvenser, refleksjonsoppgaver og felles diskusjoner. 

Kurset har 90 undervisningstimer, i tillegg må det beregnes egenstudier. Det forventes at alle deltagere har et faglig innlegg på 5-10 minutter i løpet av kurset. I tillegg gis en skriftlig oppgave i løpet av kurset, som inngår i vurderingsgrunnlaget for godkjenning av gjennomført kurs. Det er 80% obligatorisk fremmøte. Gjennomført og bestått kurs bekreftes med kursbevis.

Dato:

6.-7. februar

13.-14. mars

24.-25. april

12.-13. juni

28.-29. august

30.-31. oktober

Tid:

09:00 - 17:00 lørdager

09:00 - 16:00 søndager

Unntatt 6.-7. februar, da møtes vi

10:00 - 18:00 lørdag

10:00 - 17:00 søndagSted:

Samlingen 6.-7. februar vil være på Litteraturhuset i Oslo.

Samtlige øvrige samlinger vil være nettbaserte på zoom.

Pris:

Kr 17 900,- fullpris

Kr 16 900,- earlybird før 1. november

Påmelding:

For å delta på Modul 2: Advaita Vedanta, send mail via lenken under eller til post@karinmaeland.no

Inkluder fakturainformasjon med navn og adresse i mailen. Skriv også 2-3 setninger om din motivasjon for å delta på kurset.

Betaling:

Betalt kursavgift gjelder som påmelding.

Det er to alternativer for betaling.

1. Kursavgiften faktureres i sin helhet ved påmelding. Du har full angrefrist i 3 uker. Ved senere avbestilling tilbakebetales halve kursavgiften inntil 3 uker før kursstart.

2. Kursavgiften faktureres i to deler, med første betaling ved påmelding og andre betaling 3 uker før kursstart. Etter påmelding har du full angrefrist i 3 uker. Ved senere avbestilling er det ingen tilbakebetaling av kursavgift. Ved valg av denne betalingsplanen kommer et tillegg på 600,- kr.

Pensumlitteratur:

Bhagavad Gita With the Commentary of Sankaracharya. Oversatt av Swami Gambhirananda.

Delta på en eller flere av utdanningene:
Ta gjerne kontakt:

+47 996 36 949

post@karinmaeland.no