Humanistiske fag i yogalærerutdanning

Yogaens historie, filosofi og etikk. 

Akademi for Indisk Filosofi underviser humanistiske fag på Kosha Yoga Shala sin 200 timer yogalærerutdanning som starter august 2021. Humanistiske fag er en del av kjernepensum i yogalærerutdanningen og omfatter 30 timer undervisning i yogaens historie, filosofi og etikk.

For påmelding til yogalærerutdaningen, kontakt Susan på Kosha Yoga Shala på mail hello@yogasusan.com

Delta på en eller flere av utdanningene:
Ta gjerne kontakt:

+47 996 36 949

post@karinmaeland.no