Humanistiske fag i yogalærerutdanning

Yogaens historie, filosofi og etikk. 

Akademi for Indisk Filosofi underviser humanistiske fag på Kosha Yoga Shala sin 200 timer yogalærerutdanning. Humanistiske fag er en del av kjernepensum i yogalærerutdanningen og omfatter 30 timer undervisning i yogaens historie, filosofi og etikk.

For påmelding til yogalærerutdaningen, kontakt Susan på Kosha Yoga Shala på mail hello@yogasusan.com

Delta på en eller flere av utdanningene:
Ta gjerne kontakt:

+47 996 36 949

post@karinmaeland.no