Akademi for Indisk Filosofi tar imot invitasjoner til å holde kurs, foredrag og workshops

Mange planlagte kommende eventer er dessverre avlyst pga restriksjoner i forbindelse med koronaepidemien. Akademiets egne kurs og utdanninger vil gjøres delvis nettbaserte.

I undervisningen utforsker vi eksistensielle spørsmål i en reflekterende prosess innenfor tradisjonen av indisk filosofi. Den filosofiske refleksjonen er basert på en dybdeforståelse av teorien. Vi ser på hvilken praktisk betydning filosofien har for oss som individer og hvordan vi opplever virkeligheten. Hensikten er en bevisstgjøring av oss selv, med en bedre forståelse både av oss selv og hvordan vi opplever verden.

Ta gjerne kontakt:

+47 996 36 949

post@karinmaeland.no