Jeg er forfatter, foredragsholder, lærer og filosof med tre års studier fra India i sanskrit språk, filosofi og yoga, samt en master i filosofi fra Universitetet i Oslo. I 2019 startet jeg Akademi for Indisk Filosofi.
Om meg:
Jeg ønsker å formidle filosofi gjennom ulike uttrykksformer, som fortellinger, dialog og chanting i tillegg til teoretiske tekster.
Les mer
Om Akademi for Indisk Filosofi:
Akademi for Indisk Filosofi tilbyr utdanninger som gir dybdekunnskap om indisk filosofi. Utdanningene gir både solid teoretisk kunnskap og inspirerer til filosofisk refleksjon hvor du utforsker deg selv, livets store spørsmål og hvordan du opplever virkeligheten.
Les mer

Karin Mælands undervisning er superinspirerende og gir en dybdeforståelse av filosofiens både teoretiske- og praktiske sider. Jeg gleder meg til mer!

AIMÉE POVEL. DELTAGER PÅ UTDANNINGEN VED AKADEMI FOR INDISK FILOSOFI. MASTER I FILOSOFI.
Ta gjerne kontakt:

+47 996 36 949

post@karinmaeland.no