Hensikten med Akademi for Indisk Filosofi er å tilby utdanninger som gir dybdekunnskap om indisk filosofi. Utdanningen i indisk filosofi gir både solid teoretisk kunnskap og inspirasjon til å bruke filosofien til å utforske deg selv, livets store spørsmål og hvordan du opplever virkeligheten.

Filosofiens relevans ligger i at den former måten vi er i verden på. Den endrer perspektiver, gir innsikt i nye ideer, den gir bedre kommunikasjon og derfor også større toleranse. Filosofien er en ressurs for å forstå oss selv og til å finne svar på de dypeste spørsmålene i livet, som "Hvem er jeg?" og "Hva er meningen med livet?"

Indisk filosofi er spesielt interessant fordi den har en helhetlig tilnærming til mennesket. Den appellerer til intellektet gjennom teorien, til følelsene gjennom fortellinger og historier, og den oppfordrer til at vi utfordrer teorien gjennom å praktisere den, slik at vi kan erkjenne den gjennom erfaring


Akademi for Indisk Filosofi formidler den tradisjonelle forståelsen av den indiske filosofien med basisopplæring i sanskrit språk og lesning av klassiske filosofiske tekster på originalspråket. I tillegg blir indisk filosofi utforsket gjennom sammenligning med Vestens tenkning slik at de to ulike tenkningstradisjonene blir satt i dialog.

Utdanningen ved Akademi for Indisk Filosofi utfordrer deg til å beskjeftige deg med de største spørsmålene i livet, som handler om mening, identitet og din plass i verden. Filosofistudiene er ment som en aktiv fordypning i den hensikt å åpne for nye perspektiver, både på deg selv som individ og den virkeligheten du opplever.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker info om kurs eller mulighet for å booke foredrag for bedrifter eller undervisning som del av yogalærerutdanninger.

post@karinmaeland.no

Du kan også melde deg på nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Delta på en eller flere av utdanningene:

Karin Mæland er en glede å høre på, fylt opp av dybde, ro og varme.

Liv-Nina Myklebost. KURSDELTAGER.
Ta gjerne kontakt:

+47 996 36 949

post@karinmaeland.no