Utdanning i indisk filosofi

Utdanning i Klassisk Yogafilosofi

Denne utdanningen er for deg som ønsker en dybdeforståelse av klassisk yogafilosofi. Undervisningen tar utgangspunkt i teksten Patanjalis Yoga Sutra. Vi studerer denne filosofiske skolens forståelse av virkelighetens natur (metafysikk), sinnets funksjon, etikk, og hvordan filosofien beskriver at den er ment å praktiseres. Undervisningen vil formidle den tradisjonelle forståelsen av teksten, samtidig vil vi utforske filosofien gjennom sammenligning med Vestens filosofi.

Utdanning og påmelding:
Jeg ønsker mer informasjon rundt moduler, dato, pris med mer

Hensikten med undervisningen er å formidle filosofiens praktiske relevans. Utdanningen inspirerer til å utforske deg selv, livets store spørsmål og hvordan du opplever virkeligheten. Indisk filosofi har en helhetlig tilnærming til mennesket. Den appellerer til intellektet gjennom teorien, til følelsene gjennom fortellinger og historier, og den oppfordrer til at vi utfordrer teorien gjennom å praktisere den, slik at vi kan erkjenne den gjennom erfaring.

Undervisningen strekker seg over flere måneder nettopp fordi studiene ikke kun er ment å gi teoretisk kunnskap. Filosofistudiene er ment som en aktiv fordypning i den hensikt å åpne for nye perspektiver, både på deg selv som individ og den virkeligheten du opplever. Dette vil først og fremst fordype forståelsen av den filosofiske tenkningen, men vil også fremme en bevisstgjøring av filosofiens praktiske relevans.

I undervisningen blir det lagt opp til et inkluderende læringsmiljø som egner seg til både å utvikle teoretiske kunnskaper og å styrke evnen til refleksjon om filosofiens bruk i praksis. Kursmodulen er samlingsbasert med seks samlinger. Samlingene består av forelesninger, spørsmål-og-svar-sekvenser, refleksjonsoppgaver og felles diskusjoner. For at læringsmiljøet skal bli best mulig med god gruppedynamikk og aktiv deltagelse, vil antall deltagere begrenses til 24.

Kurset har 80 undervisningstimer, i tillegg må det beregnes egenstudier. Det forventes at alle deltagere har et faglig innlegg på 5-10 minutter i løpet av kurset. I tillegg gis en skriftlig oppgave i løpet av kurset, som inngår i vurderingsgrunnlaget for godkjenning av gjennomført kurs. Det er 80% obligatorisk fremmøte. Gjennomført og bestått kurs bekreftes med kursbevis.

Samlingene vil være på Litteraturhuset i Oslo. 

Dato:

Ikke bestemt enda.

Tid:

Lørdag 10:00 - 17:00

Søndag 09:00 - 15:30

Sted:

Litteraturhuset i Oslo

Pris:

18 900,- kr

Påmelding:

Utdanningen vil starte opp når det er nok påmeldinger for gjennomføring, sannsynligvis høsten/vinteren 2023. Ta kontakt dersom du er interessert i utdanningen. Da setter jeg deg på interesselisten, så får du beskjed når utdanningen har oppstart. Benytt lenken under eller send mail til indiskfilosofi@gmail.com

Pensumlitteratur:

Edwin F. Bryant: The Yoga Sutras of Patanjali

Karin Mæland og Basia Lipska Larsen: Yogafilosofi for Hjertet

Delta på en eller flere av utdanningene:
Ta gjerne kontakt:

+47 996 36 949

post@karinmaeland.no