Utdanning i indisk filosofi

Innføring i yogafilosofi

Kurset Innføring i yogafilosofi vil gi deg god oversikt over yogafilosofien med en fordypning i de viktigste temaene. Kurset er basert på teksten Patanjalis Yoga Sutra, som er grunnteksten for den klassiske yogafilosofien i India.

I løpet av 6 kurskvelder over 6 uker vil du bli kjent med filosofien og få en forståelse av sentrale prinsipper i yoga. Undervisningen vil foregå på zoom.

Kurset starter i februar 2023.

Påmelding åpner januar 2023.

Hvis du er interessert i kurset og vil få påminnelse når påmelding åpner, send mail til Akademi for Indisk Filosofi, eller meld deg på nyhetsbrev her.

Delta på en eller flere av utdanningene:
Ta gjerne kontakt:

+47 996 36 949

post@karinmaeland.no