Utdanning i indisk filosofi

Modul 1: Klassisk Yogafilosofi

Denne utdanningen er for deg som ønsker en dybdeforståelse av klassisk yogafilosofi. Undervisningen tar utgangspunkt i teksten Patanjalis Yoga Sutra. Vi studerer denne filosofiske skolens forståelse av metafysikk (virkelighetens natur), sinnets funksjon (psykologi), etikk, og hvordan filosofien beskriver at den er ment å praktiseres. Undervisningen vil formidle den tradisjonelle forståelsen av teksten, samtidig vil vi utforske filosofien gjennom sammenligning med Vestens filosofi.

Utdanning og påmelding:
Jeg ønsker mer informasjon om dato, pris med mer

Hensikten med undervisningen er å formidle filosofiens praktiske relevans. Utdanningen inspirerer til å utforske deg selv, livets store spørsmål og hvordan du opplever virkeligheten. Indisk filosofi har en helhetlig tilnærming til mennesket. Den appellerer til intellektet gjennom teorien, til følelsene gjennom fortellinger og historier, og den oppfordrer til at vi utfordrer teorien gjennom å praktisere den, slik at vi kan erkjenne den gjennom erfaring.

Undervisningen strekker seg over flere måneder nettopp fordi studiene ikke kun er ment å gi teoretisk kunnskap. Filosofistudiene er ment som en aktiv fordypning i den hensikt å åpne for nye perspektiver, både på deg selv som individ og den virkeligheten du opplever. Dette vil først og fremst fordype forståelsen av den filosofiske tenkningen, men vil også fremme en bevisstgjøring av filosofiens praktiske relevans.

I undervisningen blir det lagt opp til et inkluderende læringsmiljø som egner seg til både å utvikle teoretiske kunnskaper og å styrke evnen til refleksjon om filosofiens bruk i praksis. Kursmodulen er samlingsbasert med seks samlinger. Samlingene består av forelesninger, spørsmål-og-svar-sekvenser, refleksjonsoppgaver og felles diskusjoner. For at læringsmiljøet skal bli best mulig med god gruppedynamikk og aktiv deltagelse, vil antall deltagere begrenses til 12. 

Kurset har 90 undervisningstimer, i tillegg må det beregnes egenstudier. Det forventes at alle deltagere har et faglig innlegg på 5-10 minutter i løpet av kurset. I tillegg gis en skriftlig oppgave i løpet av kurset, som inngår i vurderingsgrunnlaget for godkjenning av gjennomført kurs. Det er 80% obligatorisk fremmøte. Gjennomført og bestått kurs bekreftes med kursbevis.

Samlingene vil være på Litteraturhuset i Oslo. Lokalet er stort nok til at vi overholder de gjeldende smittevernreglene. Dersom smittevernreglene endres slik at det ikke er mulig å gjennomføre samlingene som avtalt, vil samlingene bli nettbaserte på zoom i stedet. 

Dato:

21.-22. august

25.-26. september

23.-24. oktober

20.-21. november

15.-16. januar

12.-13. februar


Tid:

10:00 – 18:00 lørdager


09:00 – 16:00 søndager

Sted:

Samlingene vil være på Litteraturhuset i Oslo.

Søknadsfrist:

1. august 2021

Pris:

Kr 18 900,- fullpris


Kr 16 900,- earlybird pris frem til 1. mai

Påmelding:

For å delta på Modul 1: Klassisk Yogafilosofi, send mail via lenken under eller til post@karinmaeland.no

Inkluder fakturainformasjon med navn og adresse i mailen. Skriv også 2-3 setninger om din motivasjon for å delta på kurset.

Betaling:

Betalt kursavgift gjelder som påmelding.

Det er to alternativer for betaling.

1. Kursavgiften faktureres i sin helhet ved påmelding. Du har full angrefrist i 3 uker. Ved senere avbestilling tilbakebetales halve kursavgiften inntil 3 uker før kursstart.

2. Kursavgiften faktureres i to deler, med første betaling ved påmelding og andre betaling 3 uker før kursstart. Etter påmelding har du full angrefrist i 3 uker. Ved senere avbestilling er det ingen tilbakebetaling av kursavgift. Ved valg av denne betalingsplanen kommer et tillegg på 600,- kr.

Pensumlitteratur:

Edwin F. Bryant: The Yoga Sutras of Patanjali 

Karin Mæland: Yogafilosofi for Hjertet


Delta på en eller flere av utdanningene:
Ta gjerne kontakt:

+47 996 36 949

post@karinmaeland.no